فیلم

آخوند درباری

سیره ائمه اطهار در مبارزه با فساد
ضرری که آخوند درباری به اسلام میزند از آمریکا بدتر است
رسول الله، پایه سیاست را در دیانت گذاشته است
اسلام دین سیاست است
باید با تبلیغات، مسلمین را در صحنه نبرد بیاورند
با اسم «اسلام» با اسلام طرف شده‌اند
مامورند که ایجاد اختلاف بکنند
از ایران صدای وحدت بلند می‌شود و از حجاز صدای اختلاف
بیشتر