فیلم

مشکلات

وقتی مقصد الهی شد راه دشوار آسان بنظر میرسد
مشکلات در راه خدا مشکل نیست
ایستادگی یکپارچه ملت در برابر سختی ها
انسان باید دنبال این نباشد که چه حسنی دارد
لِکَیلَا تاسَوْا عَلی‌ ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتیکُمْ
آنچه مشکل است حل اشکال است
اگر حکومتی سراغ دارید که یک شبه ایران را گلستان میکند معرفی کنید
حل تدریجی و اصلاح امور
بر ملت شریف ماست که این ایام الله را با جان و دل حفظ کنند
بیشتر