فیلم

سران کشورهای اسلامی

علت سوختن کشورهای اسلامی در مفاسد
مدعیان دروغین اسلام
مسلمین باید باهم باشند
مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند
مطمئن باشید که شما از صدام قدرتمندتر نیستید
ما به همه کشورهایی که به خیال خودشان اسلامی هستند، تذکر می‌دهیم
حب نفس عامل سکوت سران کشورهای اسلامی در برابر جنایات
حب ریاست سران کشورهای اسلامی
مستضعفان جهان را آگاه کنید
بیشتر