فیلم

مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند

بیشتر از بیست سال است که صحبتهای ما همیشه راجع به این بود که اسرائیل نباید یک‌ کشور مستقلی باشد، و باید این ظالم را از این دنیا برداشت، خطر دارد، خطرناک است.

لکن تا حالا هم همین کشورهایی که می‌گویند ما مسلمان هستیم و اسلامی هستیم، تا حالا هم ما را با اسرائیل همدست می‌دانند! ما که از اوّل امریکا را ظالم می‌دانستیم و ستمگر می‌دانستیم، و کشور خودمان را در دامان او به واسطه خیانت حکومت سابق اینجا، در دامن او می‌دیدیم هست، مخالفت کردیم با او، مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند و عمل هم کردند و آن لانه جاسوسی را هم گرفتند و عذرشان را خوب خواستند، همه رفتند سراغ کارشان، تا امروز هم به ما گفته می‌شود که اینها با امریکا همدست‌اند! کانّه امریکا و ما- هر دو با هم همدست هستیم- که با امریکا مجادله کنیم!

" /> 1361011401 - 04 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

بیشتر از بیست سال است که صحبتهای ما همیشه راجع به این بود که اسرائیل نباید یک‌ کشور مستقلی باشد، و باید این ظالم را از این دنیا برداشت، خطر دارد، خطرناک است.

لکن تا حالا هم همین کشورهایی که می‌گویند ما مسلمان هستیم و اسلامی هستیم، تا حالا هم ما را با اسرائیل همدست می‌دانند! ما که از اوّل امریکا را ظالم می‌دانستیم و ستمگر می‌دانستیم، و کشور خودمان را در دامان او به واسطه خیانت حکومت سابق اینجا، در دامن او می‌دیدیم هست، مخالفت کردیم با او، مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند و عمل هم کردند و آن لانه جاسوسی را هم گرفتند و عذرشان را خوب خواستند، همه رفتند سراغ کارشان، تا امروز هم به ما گفته می‌شود که اینها با امریکا همدست‌اند! کانّه امریکا و ما- هر دو با هم همدست هستیم- که با امریکا مجادله کنیم!

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: