مطلب مرتبط

اسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهداسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهد
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

حکم به آقای داریوش فروهر جهت رسیدگی به وضع کارگران‌

قم
رسیدگی به وضع کارگران
فروهر، داریوش (وزیر کار)
جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۳۸۰ تا صفحه ۳۸۱

بسمه تعالی‌
جناب آقای وزیر کار
اخیراً شکایاتی از کارگران شریف می‌رسد مبنی بر رسیدگی به وضع آنان. هیچ کس نقش اعتصابات کارگران و کارمندان کارخانجات بزرگ و کوچک را در پیشبرد هدف ملت ایران که هَدْم استبداد و استعمار خانمانسوز و برقراری حکومت عدل اسلامی است نباید فراموش کند.
شما باید هر چه سریعتر به وضع زندگی و کار آنان رسیدگی کنید. کارگران مبارز باید بدانند که با حوصله و صبر انقلابی مشکلات آنان برطرف خواهد شد، و نیز می‌دانند که رسیدگی به کارخانجات و وضع کارفرمایان آنان احتیاج به زمانی دارد که بشود در آن مدت دقیقاً کارگران و کارمندان را به حقوق حقه خودشان رسانید. کارفرمایانی را که حقوق کارگران را نمی‌پردازند به تکالیف خود آشنا نمود تا خود را مکلف به رسیدگی بدانند و یا از صحنه خارج شوند و به کارفرمایانی که به سبب همین اعتصابات، قدرت پرداخت حقوق آنان را ندارند کمک نمود. دیر یا زود باید حقوق عقب افتاده کارگران در سراسر ایران پرداخت شود. من از کارگران شجاع می‌خواهم که به تبلیغات مغرضانه بعضی عناصر گوش ندهند؛ زیرا در حکومت عدل اسلامی به بهترین وجه به آنان رسیدگی شده و حق آنان ادا می‌گردد.
باید دستمزدها پس از رسیدگی به وضع کارخانجات افزایش یابد تا آنان از کمبودهای زندگی نجات یابند و مثل سایرین بتوانند در محیطی آزاد و مرفه زندگی کنند.
من از تمامی کارگران می‌خواهم که کار خود را دنبال نموده و مشغول جمع‌آوری مدارکی باشند که موجب تسهیل رسیدگی به کار خود، کارخانه و کارفرما شود. من دست تمامی کارگران را می‌فشارم.
جناب آقای فروهر، شما می‌دانید که اسلام برای طبقه کارگر احترام خاصی قائل است. اسلام می‌خواهد مستضعفین را یاری دهد تا سرنوشت خود را به دست گیرند. از زحمات شما در این مورد تشکر می‌کنم.
مطلب دیگر، زنانی هستند که شرایط بد محیط و اجتماع سابق آنان را از محیط سالم دور نموده است. امیدوارم که با تغییر محیط اجتماعی ایران تمام نارواییهایی که معلول آن محیط بود از بین برود.
شنیده شده است که اینان تقاضای کار نموده‌اند. لازم است به وضع آنان هر چه بهتر رسیدگی کنید و موجبات رفاه آنان را با اشتغال به کارهای مناسب فراهم نمایید. و السلام.
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 26 اسفند 1357

جمله طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: