شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

مصاحبه با خبرنگار آلمانی (سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی)

فرانسه، نوفل لوشاتو
سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی
جلد ۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۸۰

مصاحبه‌کننده: خبرنگار آلمانی‌
سوال: [بر سر آلمانیهای مقیم ایران در صورتی که اوضاع ایران عوض شود و حکومت اسلامی به روی کار آید چه خواهد آمد؟]
جواب: با آنها به طور انسانیت رفتار می‌شود و در صورتی که مصالح ملت را مراعات کنند، ابداً ضرری بر آنها وارد نخواهد شد.
[بر سر سرمایه‌های صنعتی آلمانی‌ها در ایران چه خواهد آمد؟]
- اگر سرمایه‌ها از خودشان باشد، آن هم محفوظ خواهد ماند و ظلمی بر کسی وارد نخواهد شد.
[همان طور که حضرت آیت الله اطلاع دارید، شاه به نام ملت ایران قراردادهایی را با آلمانی‌ها و خارجیها بسته است. آیا یک دولت جدید به رهبری حضرت آیت الله این قراردادها را ادامه می‌دهد؟ و چه اتفاقی بر سر این قراردادها رخ خواهد داد؟]
- قراردادهایی که موافق مصالح ملت است، به قوت خود باقی می‌ماند.
[همان طور که مسبوق هستید، سرمایه‌هایی به نام ایران در آلمان سرمایه گذاری شده است. این سرمایه‌ها، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟]
- این سرمایه‌ها مال کشور و ملت است و دولتی که می‌آید به مصلحت ملت عمل خواهد کرد.
[در حکومت آینده، آزادی زنان چگونه خواهد بود؟ آیا اینها باید مدارس را رها کرده و به منازل بروند، یا اینکه برایشان امکان خواهد داشت به تحصیلات خود ادامه دهند؟]
- این حرفهایی که راجع به زنان و یا مسائل دیگر شنیده‌اید، اینها هم تبلیغات شاه و اشخاص مغرض است. زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند، در کارهای دیگر هم آزادند، همان طور که مردها آزادند. حالاست که نه زن آزاد است و نه مرد.امام خمینی (ره)؛ 22 آبان 1357

جمله طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: