مطلب مرتبط

سخنرانى در جمع فرماندهان ترابرى ارتش (نقشه‌هاى شوم دشمنان)امت واحدامت واحد
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع فرماندهان ترابری ارتش (نقشه‌های شوم دشمنان)

قم
نقشه‌های شوم دشمنان
فرماندهان ترابری ارتش‌
جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۹۷ تا صفحه ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم‌

غائله‌آفرینیهای استعمار

ما سابق- اوایل انقلاب «1»- سر و کارمان با علمای بلاد بود و از شما آقایان ما را دور نگه داشتند؛ و تعمد در این معنا بود. خواستند که بین اقشار ملت یک وحدتی تحقق پیدا نکند؛ آنها از این وحدت خوف داشتند، و حالا هم احساس کردند- لمس کردند- که اگر ملت با هم وحدت پیدا بکنند، اگر جناحهای مختلف یکی بشوند، ابرقدرتها هم نمی‌توانند با اینها مقاومت کنند. از این جهت ما باید الآن خیلی مراقب امور باشیم؛ و با کمال هوشیاری و با کمال مراقبت، مراقب این اموری که ممکن است خدای نخواسته پیش بیاید باشیم. الآن باز اجانب آرام ننشسته‌اند. به منابع ما نظر دارند و طمع دارند؛ و حالا که دیدند که دستشان قطع شده است می‌خواهند از جهات مختلفه یک تشتت ایجاد کنند. چنانکه می‌بینیم غائله بعد از غائله ایجاد می‌کنند؛ هر وقت با یک اسمی، با یک نحوی غائله ایجاد می‌کنند. این ما و شما هستیم که باید این غائله‌ها را توجه کنیم و نگذاریم رشد بکند.
الآن ایران مال خودتان هست، مال ایرانی هست؛ چنانکه قبلًا از خودمان نبود و هر یک از مخازن ما را یک طایفه می‌چاپیدند و می‌بردند؛ و همه جهات ما وابسته بود. من امیدوارم که این نهضت به آن نقطه آخر برسد با همراهی همه قشرها. یعنی الآن وضع به نحوی حساس است که بدتر از سابق یعنی قبل از این پیروزی [می‌باشد]. الآن مردم به حال خودشان برگشتند و توجه به زندگی خودشان کرده‌اند، و یک قدری ناآرامیها در مملکت- در تمام سطح مملکت- پیدا شده است. و از آن طرف، دستهای جنایتکار مشغول فعالیت هستند که نگذارند این نهضت به آن نقطه‌ای که باید برسد، برسد. ما باید با تمام قوا کوشش کنیم که این نهضت را به قوّت خودش حفظ کنیم و ما جلو برانیم این نهضت را، با شور و شعفی که مردم دارند؛ تا اینکه آن مراحل بعدی انجام بگیرد و حکومت استقراری جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند و مردم بر کارهای خودشان تسلط پیدا بکنند و تمام قوای مختلفه در مقام خودشان مستقر بشوند و سر و سامان برای «2» این مملکت پیدا بشود؛ مملکتی که دارای خزائن بسیار است و غنی است از حیث خزائن، مملکتی که کشاورزی آن باید زیادتر از آن مقداری که احتیاج دارد- بسیار زیادتر- باشد و باید صادر بکند، مملکتی که باید همه چیز داشته باشد، الآن می‌بینیم که همه جهات به هم ریخته است؛ و این بی‌انصافها «3» تمام جهات ایران را به هم ریختند و مامور بودند که این ملت را عقب نگه دارند؛ همه چیزش را عقب نگه دارند. و من امیدوارم که با همت همه اقشار- نمی‌تواند یک قشر این کارها را انجام بدهد- همه اقشار باید با هم متحد بشوند؛ روحانیون باید با هم باشند، ارتشیها همه باید با هم باشند، ملت با ارتش با روحانی، همه باید با هم باشند و با هم این کار را انجام بدهند.
من از خدای تبارک و تعالی استدعا و تقاضا و التماس دارم که همه اقشار ملت ما را بیدار کند و توجه بدهد به مآل کارها؛ و اسلام عظمت پیدا کند، ملت اسلام و کشور اسلام عظمت پیدا بکند؛ و ما از تحت ایادی دشمنان بکلی خارج بشویم. و این ریشه‌های پوسیده‌ای که مانده است، اینها هم قطع بشود و اسلام و کشور مال خود ما باشد و خود ما در آن فعالیت بکنیم و خودمان از مواهب خدا استفاده بکنیم. و از اینکه اظهار کردید که در این مسائل شما حاضر هستید من متشکرم. البته همه ما باید در این مسائل- راجع به مستمندان، راجع به مستضعفین- همه باید اقدام بکنیم؛ هر کدام هر مقداری که در استطاعت ماست. خداوند به شماها سلامت و عظمت عنایت فرماید.

«۱»- منظور، آغاز نهضت در سال ۱۳۴۱ ه. ش. است.«۲»- اصل: به.«۳»- اشاره به حاکمان در دوران پهلوی.


امام خمینی (ره)؛ 03 اردیبهشت 1358

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 2/76 مگابایتبیشتر

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: