شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پیام به آقای سید رضی شیرازی (ترور و حرکات مذبوحانه دشمن)

قم
ترور نافرجام آقای سید رضی شیرازی
ترور و حرکات مذبوحانه دشمنان
شیرازی، سید رضی
جلد ۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۸۶
بسمه تعالی‌
خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج آقا رضی شیرازی- دامت افاضاته‌
خبر ناگوار سوء قصد به جنابعالی، از طرف عناصر فاسد رژیم منحط سابق، موجب نگرانی و تاثر گردید. در این موقع که نهضت اسلامی با قاطعیت به راه خود ادامه می‌دهد و بدخواهان را به یاس و نومیدی می‌کشد، با این حرکات مذبوحانه می‌خواهند به خیال فاسد خودشان ایجاد وحشت در ملت مسْلم کنند؛ غافل از آنکه ملتی که جوانان نورسشان از شهادت در راه هدف- که همان اسلام است- استقبال می‌کنند، از سوء قصدها و ترورها نمی‌هراسند. سوء قصد به اشخاصی که در طول عمر به خدمت خالق و خلق اشتغال داشته‌اند، اراده آنان را مصمم تر و حقانیت مکتب را واضحتر می‌نماید. گروهی که به اسم اسلام، فرزندان اسلام را ترور می‌کنند و به اسم خلق، زندگی خلق را به تباهی می‌کشند، می‌توان آنها را جز هواخواهان اجانب و خیانتکاران به اسلام و خلق مسلمان دانست؟ از خداوند تعالی سلامت و بهبودی جنابعالی را خواهانم. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی‌


امام خمینی (ره)؛ 24 تیر 1358
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: