فیلم
 
کلیدواژه:

فرود هلی کوپتر امام خمینی در بهشت زهرا و آماده شدن ایشان برای سخنرانی

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: