فیلم
 
کلیدواژه:

پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)

۲۷ شهریور ۱۳۶۰/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۱

تهران، جماران

اولین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (هفته دفاع مقدس)

بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی، جنایات صدام با حمایت قدرتهای بزرگ

ملت ایران و مسلمانان و آزادگان جهان

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: