فیلم

حقوق بشر

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)
سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته‌های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)
سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)
مدعیان حقوق بشر
حقوق بشر دروغین آمریکایی
ظالم بیشتر داد رحمت می‌دهد از مظلوم
اضطرب استکبار از جمهوری اسلامی
بیشتر