فیلم
 
کلیدواژه:

سوال خبرنگار از امام خمینی، مبنی بر احساس ایشان از بازگشت به ایران و پاسخ جالب امام خمینی.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: