فیلم
 
کلیدواژه:

رادیو نباید همین طور بی‌توجه و بدون فهم یک مسائلی را بگوید و ایران را مفتضح کند. اگر یک کلمه یک وقتی اینها گفتند، خوب، ربطی به دولت ندارد. لکن رادیو [را] آنها حساب‌ می‌کنند که مربوط به دولت است و سخنگوی دولت است. باید اینها توجه به این مسائل بکنند. و مع الاسف، درست، گردانندگان اینها نمی‌توانند چیزها را بفهمند. چطور یک مطلبی که بر خلاف عواطف دنیاست، بر خلاف اسلام است، بر خلاف عقل است، ما تایید می‌توانیم بکنیم؟

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: