فیلم
 
کلیدواژه:

شما می‌بینید که دست‌های مختلفی در همه جا هست که به شما و به کشور ما صدمه بزند. می‌بینید که جایی که دعوی می‌کند که محل تمدن بشر است، و تمدن از آن جا به جاهای دیگر رسیده است؛ فرانسه، امروز محل تروریست‌ها شده است. تروریست‌هایی که خودشان اعتراف می‌کنند که ما کشتیم و ما منفجر کردیم. یک کشوری که ملتش آن طور باید باشد، دولتش آن طور است و پناهگاه شده است از برای کسانی که فاسد هستند، تروریست هستند و اشخاصی‌ هستند که جنایتکارند و مع ذلک ادعای چه می‌کنند، هواپیما دزدی را محکوم می‌کنند، و هواپیما دزدها اگر از ایران شد، آنها را تشویق می‌کنند. شما باید توجه کنید که خود شما باید به طوری باشید و طوری حرکت کنید که مورد تجاوز اینها واقع نشوید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: