فیلم
 
کلیدواژه:

در اسلام دو عید است که به عنوان عید اسلامی به رسمیت شناخته شده است: عید شریف فطر عید است برای ضیافه الله، و عید شریف قربان عید است برای لقاء الله. و آن عید که ضیافه الله است، مقدمه است برای لقاء الله،

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: