فیلم
 
کلیدواژه:

 آقا می‌گویند که صلح بکنیم. ما از اول، جنگ با هیچ کس نداشتیم، لکن با صدام صلح نمی‌توانیم بکنیم.
صدام یک جانی است که به هیچ یک از تعهداتی که می‌کند اعتبار نیست. او با دولت سابق با اینکه غیر قانونی بود، تعهد کرده بود و آن را به هم زد.  او هر روز عوض می‌کند افکارش را، یک انسانی نیست که بشود با او صلح کرد. شما گمان می‌کنید که اگر ما با صدام صلح کنیم به این صلح ادامه می‌دهد؟ یا خیر، می‌خواهد تجهیز کند خودش را و تقویت کند و دوباره حمله کند. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: