فیلم

آدمکشی و چپاولگری با اسم «اسلام راستین»

این انقلاب، یک خصوصیتی دارد و آن اینکه «انقلاب اسلامی» است و همه جناحها- الّا کمی- با این جهت اسلامی‌اش مخالفند، حتی اشخاصی که در ایران بودند و آن گروههایی که بودند و اینها، حتی اینها هم از اسم «اسلام» می‌ترسند و اگر اسم «اسلام» را ببرند، اسلام را به یک جور دیگری در پیش خودشان تعبیر می‌کنند، «اسلام راستین» اسمش را می‌گذارند، که ایران اسلام ندارد، ما باید بیاییم اسلام راستین را چه‌ بکنیم! آن وقت در ضمن اینکه اسلام راستین را می‌خواهند چه بکنند، این آدمکشی‌ها و این بساط را، همه را آنها راه می‌اندازند به اسم «اسلام راستین».

" /> 1361051601 - 05 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

این انقلاب، یک خصوصیتی دارد و آن اینکه «انقلاب اسلامی» است و همه جناحها- الّا کمی- با این جهت اسلامی‌اش مخالفند، حتی اشخاصی که در ایران بودند و آن گروههایی که بودند و اینها، حتی اینها هم از اسم «اسلام» می‌ترسند و اگر اسم «اسلام» را ببرند، اسلام را به یک جور دیگری در پیش خودشان تعبیر می‌کنند، «اسلام راستین» اسمش را می‌گذارند، که ایران اسلام ندارد، ما باید بیاییم اسلام راستین را چه‌ بکنیم! آن وقت در ضمن اینکه اسلام راستین را می‌خواهند چه بکنند، این آدمکشی‌ها و این بساط را، همه را آنها راه می‌اندازند به اسم «اسلام راستین».

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: