فیلم

شعار اسلام خواهی و صلح دوستی صدام

حالا که صدام دیگر از بین رفته است، حالا هی شعار اسلام می‌دهد و شعار صلح دوستی، و می‌گوید: ما هم دفاع کردیم. حالا ایشان از ما یاد گرفته است که ما می‌گوییم: ما دفاع [می‌کنیم.] ما واقعیت را می‌گوییم. او هم می‌گوید: ما از اول می‌خواستیم دفاع کنیم از عراق. خوب، کی به شما حمله کرده بود که می‌خواستید دفاع کنید؟ و [می‌گوید:] ما پیروز شدیم از باب اینکه نگذاشتیم که- مثلًا- اینها بریزند همه عراق را بگیرند! خوب، حالا ایشان پیروز باشند، اما با پیروزی کنار بروند؛ همان طوری که با پیروزی عقب نشستند، با پیروزی هم بروند سراغ یک کار دیگری. بروند پاریس با آن دیگران که هستند؛ با آنها بنشینند و ایشان هم یک دولت عراقی تشکیل بدهند. حالا که ما از همه قسم داریم؛ ما از شاه گرفته، شاه قانونی ! تا نخست وزیر قانونی! تا رئیس جمهور قانونی ! تا همه چیز قانونی، ما الآن در خارج داریم، خوب، ایشان هم بروند آنجا قانوناً همه چیز را درست کنند؛ این مانعی نیست.

" /> 1361051601 - 07 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

حالا که صدام دیگر از بین رفته است، حالا هی شعار اسلام می‌دهد و شعار صلح دوستی، و می‌گوید: ما هم دفاع کردیم. حالا ایشان از ما یاد گرفته است که ما می‌گوییم: ما دفاع [می‌کنیم.] ما واقعیت را می‌گوییم. او هم می‌گوید: ما از اول می‌خواستیم دفاع کنیم از عراق. خوب، کی به شما حمله کرده بود که می‌خواستید دفاع کنید؟ و [می‌گوید:] ما پیروز شدیم از باب اینکه نگذاشتیم که- مثلًا- اینها بریزند همه عراق را بگیرند! خوب، حالا ایشان پیروز باشند، اما با پیروزی کنار بروند؛ همان طوری که با پیروزی عقب نشستند، با پیروزی هم بروند سراغ یک کار دیگری. بروند پاریس با آن دیگران که هستند؛ با آنها بنشینند و ایشان هم یک دولت عراقی تشکیل بدهند. حالا که ما از همه قسم داریم؛ ما از شاه گرفته، شاه قانونی ! تا نخست وزیر قانونی! تا رئیس جمهور قانونی ! تا همه چیز قانونی، ما الآن در خارج داریم، خوب، ایشان هم بروند آنجا قانوناً همه چیز را درست کنند؛ این مانعی نیست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: