فیلم

گفته‌های منافقین، مستند رادیوهای بیگانه‌

چنانچه می‌بینید که ما الآن مبتلا هستیم به جنگ و مبتلا هستیم به آن چیزهایی که، تبلیغاتی که در خارج بر ضد ما می‌شود؛ شما می‌بینید چقدر تبلیغ! من گمان ندارم که یکی از این رسانه‌های گروهی با جمهوری اسلامی بخواهد به انصاف عمل کند. طرفداری را من نمی‌گویم، بخواهد به انصاف عمل کند، بخواهد چیزی که می‌گوید، از روی انصاف باشد؛ مثلًا، می‌بینید که یکی از رسانه‌های گروهی که چند شب پیش از این، دو- سه شب پیش از این بود، می‌گفت که عراق هم خیلی آدم کشته، ایران هم کشته، لکن ما راجع به عراق مستند نداریم، راجع به ایران مستند داریم، استناد داریم به چیزی. او چی است؟
آن یک چیزی است که منافقین در خارج منتشر کرده‌اند؛ مستند یک رادیویی. نه اینکه نمی‌فهمند، می‌فهمند، می‌خواهند یک چیزی بگویند، به خیال خودشان یک بهانه‌ای دست بدهند، و الّا آنها می‌فهمند که این منافقینی که در خارج هستند و آن اشخاصی که حالا با هم جمع شده‌اند و تو سر هم می‌زنند و همه موافق با این هستند که اسلام نباشد، اینها می‌گویند که ما از آنها شنیدیم، چون از آنها شنیدیم، پس مستند است.

" /> 1361061401 - 12 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

چنانچه می‌بینید که ما الآن مبتلا هستیم به جنگ و مبتلا هستیم به آن چیزهایی که، تبلیغاتی که در خارج بر ضد ما می‌شود؛ شما می‌بینید چقدر تبلیغ! من گمان ندارم که یکی از این رسانه‌های گروهی با جمهوری اسلامی بخواهد به انصاف عمل کند. طرفداری را من نمی‌گویم، بخواهد به انصاف عمل کند، بخواهد چیزی که می‌گوید، از روی انصاف باشد؛ مثلًا، می‌بینید که یکی از رسانه‌های گروهی که چند شب پیش از این، دو- سه شب پیش از این بود، می‌گفت که عراق هم خیلی آدم کشته، ایران هم کشته، لکن ما راجع به عراق مستند نداریم، راجع به ایران مستند داریم، استناد داریم به چیزی. او چی است؟
آن یک چیزی است که منافقین در خارج منتشر کرده‌اند؛ مستند یک رادیویی. نه اینکه نمی‌فهمند، می‌فهمند، می‌خواهند یک چیزی بگویند، به خیال خودشان یک بهانه‌ای دست بدهند، و الّا آنها می‌فهمند که این منافقینی که در خارج هستند و آن اشخاصی که حالا با هم جمع شده‌اند و تو سر هم می‌زنند و همه موافق با این هستند که اسلام نباشد، اینها می‌گویند که ما از آنها شنیدیم، چون از آنها شنیدیم، پس مستند است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: