فیلم

تمام رسانه های گروهی برضد ایران هستند

الآن تمام رسانه‌های گروهی به ضد ایران، به ضد اسلام [هستند.] اصلًا اسلام را آنها مضر می‌دانند. با افراد ایرانی بد نیستند، با افرادی که می‌خواهند طرف اسلام باشند، می‌خواهند اسلام را پیاده کنند، با اینها بد هستند. آنها اسلام را مضر به حال خودشان می‌دانند. و مع الاسف، ما مبتلای به دولتهایی هستیم که در کشورهای اسلامی هستند. آنها هم همین طور دارند دامن‌می‌زنند به این طور اختلافات.

" /> 1361061401 - 14 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

الآن تمام رسانه‌های گروهی به ضد ایران، به ضد اسلام [هستند.] اصلًا اسلام را آنها مضر می‌دانند. با افراد ایرانی بد نیستند، با افرادی که می‌خواهند طرف اسلام باشند، می‌خواهند اسلام را پیاده کنند، با اینها بد هستند. آنها اسلام را مضر به حال خودشان می‌دانند. و مع الاسف، ما مبتلای به دولتهایی هستیم که در کشورهای اسلامی هستند. آنها هم همین طور دارند دامن‌می‌زنند به این طور اختلافات.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: