فیلم
 
کلیدواژه:

اگر یک وقتی شما شنیدید که این آقایان بعضی می‌گویند تروریست اقتصادی و محتکرین را می‌گویند، محتکرین را می‌گویند، عامه بازار محتکر نیستند، متعهدند آنها؛ آنها خلاف شرع نمی‌کنند. یک دسته هستند که هم نق می‌زنند، هم کاری به این کارها ندارند، هم مال مردم را احتکار می‌کنند و گران می‌فروشند و بازار سیاه درست می‌کنند،

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: