فیلم
 
کلیدواژه:

قدرتهای بزرگ هم نمی‌توانند او را نجات بدهند. و این دولتهای کوچک همسایه، من خوف این را دارم که اگر یک ادامه‌ای اینها بدهند یک روزی پشیمان بشوند که پشیمانی برای آنها سودی ندارد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: