فیلم

ما به یک کشوری وارد شدیم که همه چیزش وابسته به اجانب بود

 ما اول کارمان هست، ما به یک کشوری وارد شدیم که همه چیزش وابسته به اجانب بود. تمام کارهایی که در اینجا می‌شد تقلید از خارج بود. اگر مدرسه تاسیس می‌کردند، یک مدرسه وابسته بود و اگر نظامی تربیت می‌کردند، یک نظامی وابسته بود.

می‌گویند در آن وقتی که کندی را ترور کردند، در مدرسه‌های ما برای این بچه‌های کوچک یک شعر عزا درست کردند! عزا برای کندی گرفتند! و امروز که یک برادر دیگر او را ترور کردند، حالا چه این ترور موفق باشد یا نباشد و به حال ما هم فرقی نمی‌کند، حالا این طور نیست که دیگر برایش عزا بگیرند.

" /> 1360011101 - 12 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

 ما اول کارمان هست، ما به یک کشوری وارد شدیم که همه چیزش وابسته به اجانب بود. تمام کارهایی که در اینجا می‌شد تقلید از خارج بود. اگر مدرسه تاسیس می‌کردند، یک مدرسه وابسته بود و اگر نظامی تربیت می‌کردند، یک نظامی وابسته بود.

می‌گویند در آن وقتی که کندی را ترور کردند، در مدرسه‌های ما برای این بچه‌های کوچک یک شعر عزا درست کردند! عزا برای کندی گرفتند! و امروز که یک برادر دیگر او را ترور کردند، حالا چه این ترور موفق باشد یا نباشد و به حال ما هم فرقی نمی‌کند، حالا این طور نیست که دیگر برایش عزا بگیرند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: