فیلم
 
کلیدواژه:

کشاورزان ما، کشاورزان عزیز ما، در هر جا که هستند- و امروز از گنبد و گرگان و سایر جاهای نزدیک به آنجا آمده‌اند، و راجع به کشاورزی بسیار خوب توصیف شد- من امیدوارم که آنها همان طوری که دیدند، در جوّ آرام می‌توانند یک کشاورزی خوبی‌ بکنند و ملت را از وابستگی نجات بدهند، تمام کشاورزهای سرتاسر ایران توجه به این معنا داشته باشند که گروهکهایی که می‌روند و آنها را می‌خواهند مایوس کنند از جمهوری اسلامی، به آنها اعتنا نکنند و آنها را از خود برانند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: