فیلم
 
کلیدواژه:

من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه ملت را و همه ملتهای اسلامی را و سلامت و سعادت برای همه و برای حضار اینجا خواستارم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: