فیلم

ملت مسلم را نمی‌دانستند یعنی چه

اگر اینها از روی عقل عمل کرده بودند، حالا هم رئیس جمهور همان بود و هم آن وکلایی که فاسد بودند، همان جا بودند و می‌توانستند که به تدریج، کم کم بکشانند این جمهوری اسلامی را به مسائل غربی، همه هم رو به غرب نماز می‌خواندند.

لکن خدا خواست، اینکه اینها نتوانند خودداری کنند و سیاست را نمی‌فهمیدند؛ نمی‌فهمیدند که چه جور باید رفتار کرد. ملت را نشناخته بودند. اسلام را توجه به آن‌ نداشتند. ملت مسلم را نمی‌دانستند یعنی چه. و این بود که دستپاچه شدند و زود خودشان را لو دادند آن طور. هر صحبتی که کردند. لو دادند و یک قدری پایه‌شان سست شد تا وقتی که واقعاً قیام کردند. و- عرض می‌کنم که- معلوم شد که اینها با کی‌ها مربوطند و از کجا آمدند و با کی روابط داشتند و با چه بوده و خودشان، خودشان را از بین بردند.

خدای تبارک و تعالی گاهی این طور می‌کند که یک کسی خودش، خودش را زمین بزند؛ مِثل مَثَل آن که روی شاخه نشسته بود و پایینش را اره می‌کرد. این طور شد که خودشان، خودشان را از بین بردند

" /> 1360061701 - 11 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

اگر اینها از روی عقل عمل کرده بودند، حالا هم رئیس جمهور همان بود و هم آن وکلایی که فاسد بودند، همان جا بودند و می‌توانستند که به تدریج، کم کم بکشانند این جمهوری اسلامی را به مسائل غربی، همه هم رو به غرب نماز می‌خواندند.

لکن خدا خواست، اینکه اینها نتوانند خودداری کنند و سیاست را نمی‌فهمیدند؛ نمی‌فهمیدند که چه جور باید رفتار کرد. ملت را نشناخته بودند. اسلام را توجه به آن‌ نداشتند. ملت مسلم را نمی‌دانستند یعنی چه. و این بود که دستپاچه شدند و زود خودشان را لو دادند آن طور. هر صحبتی که کردند. لو دادند و یک قدری پایه‌شان سست شد تا وقتی که واقعاً قیام کردند. و- عرض می‌کنم که- معلوم شد که اینها با کی‌ها مربوطند و از کجا آمدند و با کی روابط داشتند و با چه بوده و خودشان، خودشان را از بین بردند.

خدای تبارک و تعالی گاهی این طور می‌کند که یک کسی خودش، خودش را زمین بزند؛ مِثل مَثَل آن که روی شاخه نشسته بود و پایینش را اره می‌کرد. این طور شد که خودشان، خودشان را از بین بردند

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: