فیلم

جوانها را به تعلیمات‌ اسلامی تربیت کنید

یک کلمه هم راجع به این مربیان و اولیای اطفال که آمده‌اند در اینجا هستند عرض کنم و آن اینکه شماها باید با هم دست به دست هم بدهید و این بچه‌ها را تربیت کنید به تربیت اسلامی. شما ببینید که اسلام بود که شما را از شرّ قدرتها و از سلطه قدرتها نجات داد. تعلیمات اسلام است که شما را آن طور پایدار می‌کند که در مقابل همه مشکلات ایستادید. هدف مخالفین شما این است که بچه‌های شما را از اسلام منحرف کنند.

جوانهای شما را از اسلام منحرف کنند. توجه کنید که کودکها را، جوانها را به تعلیمات‌ اسلامی و تربیتهای اسلامی تربیت کنید تا ان شاء الله، کشور شما از آسیب مصون باشد و جوانهای آتیه شما و اطفال آتیه شما، که امید ما هستند و امید اسلامند، اسلام را همان طور که شما زنده کردید، زنده نگه دارند.

" /> 1360072601 - 11.jpg
 
کلیدواژه:

یک کلمه هم راجع به این مربیان و اولیای اطفال که آمده‌اند در اینجا هستند عرض کنم و آن اینکه شماها باید با هم دست به دست هم بدهید و این بچه‌ها را تربیت کنید به تربیت اسلامی. شما ببینید که اسلام بود که شما را از شرّ قدرتها و از سلطه قدرتها نجات داد. تعلیمات اسلام است که شما را آن طور پایدار می‌کند که در مقابل همه مشکلات ایستادید. هدف مخالفین شما این است که بچه‌های شما را از اسلام منحرف کنند.

جوانهای شما را از اسلام منحرف کنند. توجه کنید که کودکها را، جوانها را به تعلیمات‌ اسلامی و تربیتهای اسلامی تربیت کنید تا ان شاء الله، کشور شما از آسیب مصون باشد و جوانهای آتیه شما و اطفال آتیه شما، که امید ما هستند و امید اسلامند، اسلام را همان طور که شما زنده کردید، زنده نگه دارند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: