فیلم
 
کلیدواژه:

من امیدوارم که همه ملت ما و همه افردی که در سرتاسر کشور ما هستند، خدمتگزار باشند به این کشور و خدمتگزار باشند به جمهوری اسلام. و خدمتگزاری آنها همان مجاهده در راه خداست. و من امیدوارم که همه آنها با مجاهدین در راه خدا شریک و سهیم باشند، برای اینکه آنها هم مجاهده می‌کنند و لو آن پیرزنی که در اقصی‌ بلاد دارد یک خدمتی می‌کند برای این مجاهدین. و یا یک پیرمردی که در اقصی‌ بلاد دارد خدمت می‌کند برای این شهدا و مجاهدین و بازماندگان شهدا. من امیدوارم که خداوند به همه آنها ثواب مجاهدین را عنایت بفرماید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: