فیلم
 
کلیدواژه:

چه شده است که شما جبهه‌گیری می‌کنید؟ می‌دانید که این جبهه‌گیریها برای شما نفعی ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما وحدت می‌خواهد، اسلام از شما اتحاد می‌خواهد. اعتصام به حبل الله می‌خواهد. چرا با هم اعتصام به حبل الله نمی‌کنید و هر کس به یک شاخه، یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیایید و دست از این کارها بردارید و همه با هم متحد شوید و همه با هم برادر شوید. همان طور که خدای تبارک و تعالی فرموده است که مومنین برادر هستند ، برادر با هم باشید و دست رد به سینه مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشوید پیروز هستید و هیچ قوه شرقی و غربی نمی‌تواند به شما حکومت کند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: