فیلم
 
کلیدواژه:

موسی- علیه السلام- مامور شد: اَنْ اَخْرِجْ؛ قومت را از ظلمات به نور [بِبَر] ماموریت این است. ماموریت همه انبیا این است که اینها را از این ظلمتها، از این چیزهایی که بر خلاف مسیر انسانیت است، بر خلاف مسیر ملیت است، اینها را خارج کند، و متوجه به‌ نور کند، وارد کند در نور وحی و نورانی باشد. قلب نورانی نمی‌تواند ببیند که مَآثِر و مَفاخِرش را دارند زیر پا می‌گذارند و حرف نزند. نمی‌تواند یک قلب نورانی ببیند که ملتش را به این ذلّت کشیدند و افرادش در اطراف تهران هم باز یک سوراخ منزلشان است و این صحبت نکند. و آنها می‌خواهند که شما را جوری بار بیاورند که در همه امورشان بی‌تفاوت باشید؛ نپرسید که چرا این مستمندان به حال مستمندی باقی مانده‌اند، و نفتهای ما را دیگران می‌بردند، نپرسید و در ذهنتان اصلًا نیاید. در ذهن وارد نشود که یک همچو گرفتاریهایی هم ما داریم. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: