فیلم
 
کلیدواژه:

ید خرابکاران بدانند که ملت ایران مهیاست برای همه مصیبتها در راه خدا. ما که برای خدا قیام کردیم و می‌خواهیم مملکت اسلامی ما احکام اسلام در آن جاری بشود باک از این مصیبتها نداریم. و خرابکارها و اشخاصی که در محالّی انفجار ایجاد می‌کنند، باید بدانند که ملت ایران از این خرابکاریها، از راه خودش منصرف نمی‌شود. و مملکت ایران و ملت عزیز ما مصمم است که تا آخر در مقابل ابرقدرتها و در مقابل شیاطین بایستد و آنها را اجازه ندهد که دیگر در مملکت آنها وارد بشوند و ذخایر آنها را از بین ببرند و به جیب خودشان بریزند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: