فیلم
 
کلیدواژه:

گروههایی که در ایران الآن هم اظهار موجودیت می‌کنند، و در یکی دو روز سابق هم اظهار موجودیت کردند، اینها همانها هستند که ادعا می‌کنند ما فدایی خلقیم و ما برای خلق می‌خواهیم فعالیت کنیم و تبلیغ کنیم، می‌بینید که اینها در جبهه‌ها هرگز حاضر نیستند و در داخل جبهه‌ها هرگز نیامده‌اند، و در پشت جبهه‌ها به کارشکنی برای عزیزان ما که در جبهه‌ها مشغول نبرد هستند، مشغول فعالیت‌اند. اینها از اسلام جدا هستند؛ و از انسانیت هم جدا هستند؛ و از خلق هم جدا هستند و دشمنان خلق‌اند که به اسم «فدایی خلق» خودشان را محسوب کردند. و این همان حیله‌ای است که ابرقدرتها برای تحت ستم قرار دادن ملتها حتی ملتهای خودشان به کار می‌برند، که ما با توده‌های مردم رفیق هستیم؛ و با اسم «رفیق» توده‌های مردم را اسم گذاری می‌کنند و خودشان را «رفیق» می‌دانند، لکن دشمن آنها هستند. طرفین شرق و غرب با انسانها مخالفند؛ و جز به آن چیزی که مربوط به‌ خودشان هست و مربوط به قدرت خودشان هست، به چیز دیگر فکر نمی‌کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: