فیلم
 
کلیدواژه:

عنوان: سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز، بسیج مشهد و تنکابن (دعوت به حق و صبر)

تاریخ: صبح ۱۱ دی ۱۳۵۹/ ۲۴ صفر ۱۴۰۱

مکان: تهران، جماران

موضوع: وظیفه همگانی؛ دعوت به حق، امر به معروف، نهی از منکر و دعوت به صبر

حضار: دانشجویان تربیت معلم تبریز و اعضای بسیج مستضعفین مشهد و تنکابن‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: