مطلب مرتبط

سخنرانى در جمع بانوان مؤسسه 12 فروردين قم (نقش زن در جامعه)توطئه‌های رژیم سابق برای بانوان‌تحول روحی بانوان در انقلاب اسلامینقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استنگه دارید این تحول رابرای کشور خودتان کوشش کنید که مفید باشیدپرهیز از دامن‌زدن به اختلافات‌سخنرانی در جمع بانوان موسسه 12 فروردین قم (نقش زن در جامعه)نقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استنقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع بانوان موسسه 12 فروردین قم (نقش زن در جامعه)

تهران، جماران
توطئه‌های رژیم سابق برای بانوان- اهمیت نقش والای زنان در جامعه- پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات
بانوان موسسه 12 فروردین قم‌
جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۹۶ تا صفحه ۲۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم‌

توطئه‌های رژیم سابق برای بانوان‌

درود بر شما بانوان معظّم که با نصیحتهای خودتان می‌خواهید ما را به راه راست وادارید. درود بر بانوان سراسر کشور که در این نهضت شریف معلم مردان بودند، و حالا هم به همان نحو باقی ماندند. ایادی اجانب کوشیدند این قشر محترم که ساختمان صحیح کشورها به دست توانای آنها بجاست، از شما بانوانی که باید ایران را بسازید و باید مردان را بسازید، عروسکهایی درست کنند و دست ملعبه‌های فاسد بسپارند، و بحمد الله موفق نشدند. نقشه این بود که این قشر موثر را که از دامن آنها زنان و مردان موثر تربیت می‌شود طوری کنند که اطفال خودشان را از دامنهای خودشان برانند، و در جاهای دیگری که اطفال در آنجا جمع می‌شوند انباشته کنند؛ و شما را از مهر مادری و آنها را از سرپرستی مادرانشان جدا کنند، که این افرادی که باید که در دامنهای شما تربیت بشوند از شما جدا بشوند، و نتوانند برای کشور خودشان و برای اسلام عزیز عمل کنند. نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب مفتضح در زمان قُلْدرِ نافهم، رضا خان، این قشر عزیز را که جامعه را باید بسازند تبدیل کنند به یک قشری که فاسد کنند جامعه را. و این نقشه نه اختصاص به شما بانوان داشت؛ بلکه جوانان و مردان را همین طور بکشانند به مراکز فساد، و آن طور که می‌خواهند آنها را تربیت کنند که چنانچه کشورشان به دست هر کس بیفتد، بی‌تفاوت باشند یا مویّد.
اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد؛ این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما. اینهایی که در گوشه و کنار به گوش اشخاص می‌خوانند که این انقلاب کاری انجام نداد؛ اشخاصی هستند که این تحولی که در شما پیدا شده است، چون مضر به حال آنها و قدرتهای چپاولگر است، این را چیزی حساب نکنند؛ و با تبلیغات سوئشان به شما بباورانند که چیزی نشده است.
چه بهتر از اینکه در یک همچو جلسه‌ای که شما بانوان هستید و فعالیت اخلاقی و زحمتهای همه جانبه برای مستمندان و برای آوارگان می‌کشید، از این تحول بهتر چه؟
اگر در رژیم سابق بود، نه این اجتماعات بانوان بود و نه این فعالیت همه جانبه آنها. نیمی از جمعیت در ایران هستند، و این نیم آن، نیم دیگر را هم تربیت می‌کند.

اهمیت نقش والای زنان در جامعه‌

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینکه بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعّال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعّال را در دامن خودشان تربیت می‌کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر است. و این امری است که انبیا می‌خواستند. می‌خواستند که بانوان قشری باشند که آنها تربیت کنند جامعه را، و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. لکن آنهایی که می‌خواهند این کشور را از همه مواهب محروم کنند، از مواهب اسلامی، اخلاقی، اعمال صالحه و آنها را به مراکز فساد بکشانند، آنها هستند که می‌بینند. الآن که شما وارد شدید در جامعه و خدمت به جامعه [و] نقشه‌های آنها نسبت به بانوان و نسبت به مردان باطل شده است، از این جهت فریاد آنها بلند است که چیزی نشده است و این زمان مثل زمان رژیم سابق است و هیچ تغییری با زمان رضا خان و پسرش نکرده! اینها تبلیغاتی است بر خلاف آن چیزی که مشاهَد است. برای بانوان سرتاسر کشور و مردان سرتاسر کشور، تحولی که پیدا شده، آن ارزشی که امروز در کشورهای اسلامی و خصوصاً در کشور ایران پیدا شده است، این است که در رژیم سابق شان و مرتبت؛ عبارت از آرایش مهوِّع‌ و لباسهای کذا و منزلگاههای کذا بود؛ و امروز ارزش، ارزش انسانی است، ارزش اخلاقی است، ارزش انسانی است به واسطه همین تحول در قشر بانوان، دیگر آنهایی که با آرایشهای فاسد و لباسهای فاخر می‌خواستند فخرفروشی کنند در بین جامعه نسوان ما محکوم‌اند و خجالت زده‌اند. آن روز، بانوان اسلامی ما خجلت می‌کشیدند که با لباس اسلامی و لباسی که در آن مراعات شده باشد [ظاهر بشوند] طبقات ضعیف هم اگر این کار را می‌کردند، خجالت می‌کشیدند در بین قشرهای فاسد و مرفَّه بروند، امروز امر به عکس است؛ آن اشخاصی که دارای آن طور کارهای فاسد و آرایش فاسد و خودنماییهای مُفْسِد بودند، آنها احساس شرم می‌کنند در بین شما. این تحول یک تحولی است که بالاترین تحول است در جامعه. جامعه ما از بانوان- یعنی بعضی بانوان- زمان محمد رضا و رضا خان برگشتند به یک بانوانی که زینب گونه شدند و تابع فاطمه. آن روز تابع آرایش اروپایی بودند و اینکه باید از اروپا طرح لباس بیاید. امروز تابع مکتب هستند و آنچه اسلام بپسندد مقبول است. این یک تحولی است که بالاترین تحولات است در جامعه ما. نگه دارید این تحول را. توجه کنید به اینکه دستهای فاسد و قلمهای فاسد و گفتارهای فاسد شما را به اغفال نکشاند و شما را برنگرداند به حال سابق. این راه را شما ادامه بدهید. و توده‌های میلیونی مردان ما هم ادامه بدهند و می‌دهند. و توده‌های میلیونی بانوان ما هم ادامه بدهند و می‌دهند. هیچ توجه به صحبتها و قلمها و سخنرانیهایی که می‌شود نکنید، خودتان مستقل فکر کنید، تابع افکار دیگران نباشید.
خودتان برای کشور خودتان کوشش کنید که مفید باشید. و شما هدایت کنید مردان را و هدایت کنید و نصیحت کنید دولتمردان را. شما مادران خوبی برای اطفال باشید؛ و ناصحان خوبی برای جامعه؛ و زحمتکشان خوبی برای مستمندان، و هستید بحمد الله. [خدمت‌] شما جامعه‌ای که در سرتاسر کشور الآن مشغولید برای همه اموری که کشور ما احتیاج به آن دارد؛ سرپرستی اطفالی که بی‌پناه هستند، و خدمت به مستمندان و رفتن پیش آوارگان و مستمندان و دلجویی کردن از آنها، این خدمت ارزشمند است و پیش خدای تبارک و تعالی بسیار ارزش دارد. و خداوند شما را و همه بانوان را و همه مردان را هدایت کند که‌ به همین راه مستقیمی که شماها می‌روید آنها هم بروند؛ و همان راه صحیحی که بدون غَلّ و غش و بدون هوای نفس، شماها دنبال کردید قشرهایی که در ایران هستند همه همان راه را بروند.
و شما و همه ملت توجه کنید که این صحبتهایی که می‌شود و اشتباهاتی که گاهی از دولتمردان می‌شود، اینها آن قدر چیزی نیست که به جمهوری اسلامی ما لطمه وارد کند.
من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که زودتر بین قشرهایی که اختلاف بینشان هست- چه در بالا و چه در توده‌های جمعیت- این اختلافات از بین برود، و همه با هم دنبال این باشند که این کشور را به راه مستقیم هدایت کنند، و این کشور را آباد کنند. و اخلاق اسلامی- انسانی را در تمام قشرها توسعه بدهند.

پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات‌

من سفارشم به تمام قشرهای ملت- از بانوان گرفته تا جوانان و مردان- این است که شما راجع به این مسائلی که در ایران طرح می‌شود فکر نکنید که باید حتماً شما هم اختلاف با هم پیدا بکنید. اختلافات رده بالا رفع می‌شود ان شاء الله. شماها هم دامن به اختلاف نزنید. دامن‌زدن شما به اختلافات باعث می‌شود که رده‌های بالا هم اختلافاتشان را نتوانند حل کنند و اما چنانچه توده‌های مردم با هم باشند و گوش به مسائلی که در رده‌های بالا طرح می‌شود ندهند. و خودشان توجه کنند که با وحدت کلمه می‌توانند این جامعه را به سعادت خودش برسانند. اختلاف کلمه شاید خدای نخواسته موجب این بشود که عنایت خاص خدا که بر شما سایه افکنده بود یک وقت خدای نخواسته برداشته بشود، و کشور شما آن شود که در سالهای طولانی مبتلا به آن بودید.
چنانچه اختلافاتی بین طبقات افراد باشد و این اختلافات موجب شود که خدای نخواسته در جنگ مغلوب شویم، یا خدای نخواسته طول بکشد حل این مشکل، این گناهش به گردن آنهایی است که به اختلافات دامن‌می‌زنند و تشنج در کوچه و بازار ایجاد می‌کنند.
مسلمین، و مومنین و معتقدین به خدای تبارک و تعالی مجال ندهند به این قشرهایی‌ که در بین مردم هستند و از تفاله‌های رژیم سابق‌اند، و همین طور از اشخاصی که در بین اینها هستند از فاسد و مُفسِد. چنانچه به اینها گوش بدهند، اینها می‌خواهند شما را به دامن غرب یا به دامن شرق بکشانند. بیدار باشید که اختلافات را خودتان رفع بکنید. اگر اختلافی هست، آنها را موعظه کنید که دست از اختلافات بردارند.
من از خدای تبارک و تعالی سعادت ملتهای اسلامی و سعادت شما بانوان و همه بانوان اسلام و سعادت همه قشرهای ملت را می‌خواهم. و از خدای تبارک و تعالی پیروزی لشکر اسلام و قوای مسلَّح اسلام را بر قوای کفر مسالت می‌کنم. خداوند شماها را سعادتمند کند و در خدمت به همنوعان خودتان توفیق دهد.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.امام خمینی (ره)؛ 25 اسفند 1359

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 11/08 مگابایتبیشتر

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: