فیلم
 
کلیدواژه:

گمان ندارم که حتی ملت خودشان هم باورشان بیاید که قضیه، قضیه انساندوستی است. انسان پیش آنها اصلًا مطرح نیست، انساندوستی پیش اینها اصلًا مطرح نیست. اینها حاضرند که برای خاطر یک استفاده‌ای یک مملکت را از بین ببرند، اینها یک بمب بیندازند یک جایی دویست هزار نفر را بکشند برای این که یک نفعی ببرند. اینهایی که وضع‌شان این طور است ... کسی باورش نمی‌آید. 24 آذر 1358

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: