مطلب مرتبط

سخنرانى در جمع مسئولان وزارت نفت (جايگاه و نقش كاركنان صنعت نفت)ما به همه کشورهایی که به خیال خودشان اسلامی هستند، تذکر می‌دهیمدولت و ملت و مجلس و تمام ارتش و سپاه پاسداران و همه، یک ارگان هستندامریکا دوست نمی‌خواهد، خدمتگزار می‌خواهدعنایات غیبی در انقلاب اسلامی ایران‌شکست کشور با ایجاد اختلافتحریم اقتصادی برای شما یک تحفه آسمانی بودسخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت (جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت)
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت (جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت)

تهران، حسینیه جماران
جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت
غرضی، سید محمد (وزیر نفت)، معاونان، مدیران و کارکنان صنعت نفت‌
جلد ۱۶ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۷۲ تا صفحه ۲۷۶

توضیح تاریخی

  • روز دوم خرداد سال 61، ایرانی ها خرمشهر را محاصره کردند. روز سوم خرداد نیروهای معدودی به دروازه‌های خرمشهر رسیدند و صیاد شیرازی مردد بود که به هفتصد نیرو دستور بدهد به شهری که در آن 15هزار عراقی هستند، حمله کنند یا نه. اما آن 15هزار نیرو ناگهان صف بستند تا اسیر شوند و در نتیجه ظهر سوم خرداد همه‌ی مردم ایران خبر آزادی خرمشهر را شنیدند. ر.ک. دایره‌المعارف مصوّر تاریخ جنگ ایران و عراق، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه 211.

بسم الله الرحمن الرحیم‌

جایگاه صنعت نفت و نقش کارکنان آن‌

شما عزیزانی که امروز اینجا تشریف دارید، کسانی هستید که اولًا، مورد هدف جنایتکاران بیشتر از همه هستید و ثانیاً، برای خدمت به اسلام و میهن عزیز اسلامی موثرترین ارگانها هستید. من به شما تبریک می‌گویم که شما جوانانی هستید که با کوشش شما این انقلاب پیروز شد و شما مردان سلحشوری هستید که با اعتصابات شما رژیم سابق و اربابان آنها فلج گردیدند. مبارک باد بر شما این پیروزی و این قدرت و باید به شما بعضی از نکات را عرض کنم:
اینکه در این پیروزی بزرگی که نصیب ایران شده است و بحمد الله قدمهای آخر را طی می‌کند، و دشمنان اسلام و میهن شما نفسهای آخر را می‌کشند، می‌بینید که قدرتهای بزرگ به وحشت افتادند و گاهی ما را تهدید می‌کنند، شما را تهدید می‌کنند و گاهی منطقه را بر ضد ما و ملت ما و شما می‌خواهند بسیج کنند. این برای این است که آنها از این قدرت اسلامی و از این وحدتی که در ایران پیدا شده است و انسجامی که در تمام گروههای این ملت پیدا شده است خوف دارند. بالاتر ارگانی که هدف جنایتکاران است، قضیه نفت است و قضیه کارمندان و کارفرمایان نفت است. شما باید توجه بکنید که حفظ این کشور و حفظ اسلام در این ناحیه بسته به تعهد شما به اسلام و میهن خودتان است. و جنایتکاران و منافقان و منحرفان، حیله‌ای که دارند، در راس همه حیله‌ها نفوذ در بین شماست و منحرف کردن شماها در راس برنامه‌های آنهاست. و من امید این را دارم‌ که شما همان طور که تا کنون در کنار هم ایستاده‌اید و کارمندان و کارفرمایان و تمام اشخاصی که در این محلی که شریان حیات یک ملت است به کار ادامه می‌دهید، از حیله‌های اینها غافل نباشید. بدانید که هر روزی که در بین شما، حیله گران و افسون‌سازان و ساحران آمدند و خواستند یک مطلبی ایجاد کنند، یک خلافی ایجاد کنند، بدانید آن روز است که می‌خواهند شما را تحت سیطره دشمنان اسلام قرار بدهند و اسیر آنها بکنند.

نفت، شریان حیات قدرتها در منطقه‌

اینکه دولت امریکا در این وقت از زمان می‌گوید که ما دوستانی داریم در منطقه و منافعی داریم، باید دید که او چی می‌گوید، دوستان آنها کی هستند و کی بودند و منافع آنها در این منطقه چی هست و چی بود و چی خواهد بود. آنها دوستانی دارند و دوستان، آن قدر دوستی دارند که علاوه بر اینکه مزدور بی‌مزد هستند، مزدور مزد بده هستند.
آنهایی که منافع کشور خودشان را، سرمایه‌های انسانهای مظلوم را به پای قدرتمندان می‌ریزند و منافع آنها را تامین می‌کنند، مراد از منافع این طور منافع است، منافعی که شریان حیات آنها را در صورتی که قطع بشود، قطع می‌کند. و دوستان آنها دوستانی هستند که اگر آنها کنار بروند، حیات آنها را هم سلب می‌کند.
و ما به همه کشورهایی که همسایه ما هستند، اسلامی هستند، به دولتمردان آنها که به خیال خودشان اسلامی هستند، تذکر می‌دهیم که مقصود امریکا از اینکه ما دوستانی داریم و منافعی داریم و دنبال او دوستان و منافع خودشان را به واسطه اسلام و ایران اسلامی در خطر می‌بینند، آن منافع، همان منابع سرشار کشورهای اسلامی است و همان منابع زیرزمینی در کشورهای اسلامی و مناطق مهم برای آنها هست و آن دوستان شماها هستید، که بعض شما هست که برای آنها خدمت می‌کنید و در ازای این خدمت، ذخایر خودتان را هم تقدیم می‌کنید.
ملت ایران، دولت ایران و همه ارگانهای ایران می‌خواهند شما را از این بار ذلت که برای شما پیش آورده‌اند که منافع شما و چیزهایی که باید برای ملتهای شما و برای تعمیر کشور شما صرف بشود، به رایگان می‌خواهند ببرند و شما را دارند اغفال می‌کنند و به خیال خودشان خیال دارند که شماها را در این مهلکه‌ای که صدام گرفتار شد، گرفتار کنند که شاید بتوانند از این گرفتاری که به برکت اسلام برای آنها پیدا شده است، از آن نجات پیدا کنند. ملتها می‌دانند که اسلام برای آنها از هر چیز عزیزتر و سودمندتر، هم برای دنیای آنهاست و هم برای آخرت آنها.

ضرورت الگوپذیری دولتها از نظام جمهوری اسلامی‌

دولتها باید این تنبیه را داشته باشند، ملتها می‌دانند؛ ملتها که سالیان دراز تحت شکنجه بودند، شکنجه‌های روحی، شکنجه‌های جسمی. ملتهایی که در فقر و مسکنت غوطه می‌خورند و زرهای آنها را و طلای سیاه آنها را در حلقوم دیگران می‌ریزند، ادراک می‌کنند که موافقت با جمهوری اسلامی، بیرون کردن قدرتهای اجنبی و سلطه‌های کفار است و برچیدن بساط آنهاست. دولتها باید متذکر باشند و دولتها توجه بکنند به رژیم فعلی ایران، ببینند که آیا آنها برایشان با وضعی که دارند بهتر است یا اگر وضع تغییر بکند و بشود مثل ایران؟ توجه بکنند به اینکه ایران امروز، دولت و ملت و مجلس و تمام ارتش و سپاه پاسداران و همه، یک ارگان هستند و همه پشتیبان هم هستند. دولت اگر گرفتاری پیدا بکند، همین ملت‌اند که رفع گرفتاری می‌کنند. اگر در سرحدات ما جنگ تحمیلی پیدا شد، همین ملت و همین کارکنان نفت و سایر ارگانها هستند که پشتیبانی می‌کنند.
همان طوری که سابق شیرهای نفت را بستند و پیروز شدند، امروز هم باز می‌کنند و باز کردند و پیروزند. و برای دولت اگر مشکلی پیدا بشود، همین جوانان و همین ملت، زن و مرد، بچه و بزرگ است که در رفع اشکالات کوشش می‌کند.
شما دولتهای خارج از ایران می‌بینید که آن قدر مشکلات برای ما، ابرقدرتها پیش آوردند و ما را محاصره اقتصادی کردند و کمک همین ملت، آن توطئه‌ها را خنثی کرد. اگر شما این وضع را پیدا بکنید، ملت شما با شما مثل ملت ایران با دولت ایران باشد و تمام قدرتهای شما جمع بشود، متمرکز بشود و در مقابل قدرتها بایستد و آقایی کنید نه نوکری، خدمتگزار ملت و اسلام باشید تا بزرگی بکنید بر همه دولتهای قدرتمند، آن بهتر است یا اینکه قطع رابطه بکنید با ملتهای خودتان و وداع بگویید با اسلام و مخالفت کنید با یک جمهوری که اسلامی است و می‌خواهد آزاد و مستقل باشد؟ و مخالفت با اینها بکنید و ذلیل باشید در تحت سلطه قدرتمندان که وقتی مطلبی پیش می‌آید که مخالف با منافع آنهاست، اعلام می‌کنند که ما دوستانی داریم و منافعی داریم؟ امریکا چه منافعی می‌تواند در اینجا داشته باشد جز منابع زرخیز شما؟ و چه دوستانی می‌تواند اینجا داشته باشد جز آنهایی که به عنوان دوستی خدمتگزار هستند؟ امریکا دوست نمی‌خواهد، امریکا خدمتگزار می‌خواهد. امریکا خدمتگزارانی می‌خواهد که منافع ملتشان را تقدیم بکنند، و در عین حال ذلت را به خودشان بار بیاورند تحمل کنند. ما، ملت ما و دولت ما ایستاده‌ایم و در مقابل هر سلطه‌جویی ایستاده‌ایم و تا آن وقت که توان داریم مخالفت می‌کنیم. و من امیدوارم که این عنایاتی که خدای تبارک و تعالی با این ملت خدمتگزار به اسلام دارد، مستدام باشد و این خدمتی که تمام ملت ما برای اسلام و میهن اسلامی می‌کند مستدام باشد. و اگر همچو مطلبی ان شاء الله، مستدام باشد، آسیب نخواهد دید. قدرتهای بزرگ را با تمام کیدهای شیطانی رسوا خواهد کرد.

عنایات غیبی در انقلاب اسلامی ایران‌

ما از اول انقلاب و بعد از پیروزی تا کنون هر چه دیدیم معجزات بوده است. شما ملاحظه بفرمایید که در این نهضتی که ایران پیدا کرد و مقابل یک رژیم شاهنشاهی با آن همه یال و کوپال و با آن همه کسانی که قدرتمند بودند و دولتهای قدرتمند پشتیبانی آنها، کدام قدرت توانست یک همچو رژیم دو هزار و پانصد ساله با همه ابزار جنگی و آلات، سلاحهای مدرن، از این کشور بیرون کند و شکست بدهد؟ و کدام قدرت است که امروز در جبهه‌های جنگ در مقابل این همه تجهیزات، پیروزی حاصل می‌کند؟ و کدام قدرت بزرگ است که در دل اینها آن طور رعب و ترس می‌افکند که فوج فوج خود را تسلیم می‌کنند؟ در صورتی که آنها در پناهگاههایی که با همه جور تجهیزات مجهز بود زندگی می‌کردند و برادران شما و ما با «ژ- 3» و امثال اینها در بیابان، از بیابان هجوم می‌کردند. آن چنان آنها را آن طور مرعوب کردند که یکباره سلاحها را زمین گذاشتند و تقدیم کردند و هر کدام می‌توانستند خودشان را به شط انداختند و یا هلاک شدند یا با شنا خارج شدند و هر کدام نمی‌توانستند اسیر شدند و تسلیم شدند.

شکست کشور و اسارت ملت با ایجاد اختلاف‌

برادران من، توجه کنید که شما چه کردید و باید چه ماموریت الهی را انجام بدهید. توجه کنید که شما شریانهای ابرقدرتها و غرب و شرق را در دست دارید و دشمنهای شما هدف اصلیشان شما هست که دست شما و دست قدرتمند شما آنها را به عقب زد و توجه کنید به کید آنها و توطئه‌های آنها که هر روز در کار هست. کارمندان نفت و تمام کارگران این طلای سیاه بدانند که آنها مقصد هستند و آنهایی که می‌خواهند این کشور را به شکست بدهند، یکی از کارهایشان همان است که در آنجا یک ایجاد اختلاف بکنند.
بیدار باشید که اگر- خدای نخواسته- در آنجا یک اختلافی پیدا بشود، اسارت شما عود می‌کند. ما و شما و همه ملت ما آن روز در تحت سلطه قدرتهای بزرگ به وسیله این رژیم فاسد بودیم، کارفرمایان تمام جاها آنها بودند و ماها را مثل یک عمله حساب می‌کردند.
دست برومند شما و قدرت ایمانی شما آنها را به جای خود نشاند و به جهنم فرستاد. و شما امروز خودتان بحمد الله قدرت در دست دارید و خودتان تمام رشته‌ها را در دست دارید و با همه توطئه‌هایی که آنها کردند، همه را خود شماها خنثی کردید. و همین تحریم اقتصادی برای شما یک تحفه آسمانی بود که فکرهای متفکران ما را به راه انداخت و بحمد الله رو به خودکفایی می‌روند. من دیگر کوتاه می‌کنم و دعا می‌کنم به شما که خداوند تبارک و تعالی، این قدرت اسلامی را حفظ کند. و خداوند تبارک و تعالی هوشیاری شما را حفظ کند و خداوند تعالی دشمنهای ملت ما را از بین ببرد و کیدهای آنها را خنثی کند و سعادت و سلامت و عزت و عظمت نصیب شما دوستان و ملتهای اسلامی باشد.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.امام خمینی (ره)؛ 09 خرداد 1361

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 12/55 مگابایتبیشتر

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: