شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

یادبود برای کتابخانه تربیت تبریز

تبریز، کتابخانه تربیت
یادبود [برای کتابخانه تربیت تبریز]
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۷۱
کتابخانه دولتی تربیت تبریز را با آقایان حاجی آقا روح‌الله و حاجی میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی و آقا سید صادق لواسانی سیاحت و برای استفاده مطالب علمی و ادبی بهترین محل، و زحمات مدیر و موسسین آن را قابل تمجید و اعجاب یافتیم. «1»
... «2»- الاحقر ابوالفضل نجم‌آبادی- سید صادق لواسانی- ابوالقاسم مجتهدی- سید روح‌الله خمینی‌
«۱»- نسخه اصل: پیدا کردیم‏«۲» خوانده نشد.


امام خمینی (ره)؛ 12 مرداد 1316
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: