عکس

شهادت

چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند، و در آخر به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو می‌کنند نایل آیند

چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند، و در آخر عمر فانی به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو می‌کنند نایل آیند.
۲۳ مهر ۱۳۶۱

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم