اقتصاد مقاومتی

در جنگ اقتصادی هستیم/ هر کس کاری از او ساخته است به میدان بیاید

اگر هجوم اقتصادی اسباب این بشود که وابسته به یک کشور دیگری باشیم، یک وظیفه شرعی است که ما باید خودمان را نجات بدهیم. هر که ازش هر کاری می‌آید راجع به اقتصاد باید بکند. ننشیند یک طبقه [که‌] یک طبقه دیگر بکند. کم کاری نکنند. آنهایی که در کارخانه‌ها کار می‌کنند کم کاری نکنند، سستی نکنند، امروز ملت شما در حال جنگ اقتصادی است. 5 دی 1358

 • در جنگ اقتصادی هستیم/ هر کس کاری از او ساخته است به میدان بیاید

  در جنگ اقتصادی هستیم/ هر کس کاری از او ساخته است به میدان بیاید

  اگر هجوم اقتصادی اسباب این بشود که وابسته به یک کشور دیگری باشیم، یک وظیفه شرعی است که ما باید خودمان را نجات بدهیم. هر که ازش هر کاری می‌آید راجع به اقتصاد باید بکند. ننشیند یک طبقه [که‌] یک طبقه دیگر بکند. کم کاری نکنند. آنهایی که در کارخانه‌ها کار می‌کنند کم کاری نکنند، سستی نکنند، امروز ملت شما در حال جنگ اقتصادی است. 5 دی 1358

 • چقدر برای مملکت عیب است که دستش را طرف آمریکا دراز کند!

  چقدر برای مملکت عیب است که دستش را طرف آمریکا دراز کند!

  چقدر برای یک مملکتی عیب است و سرشکستگی که دستش را دراز کند طرف امریکا که گندم بده. کشکول گداییش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد. تا این ملت بنای بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می‌آورد، ما نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم. 21 آذر 1358

 • وابستگی اقتصادی، همه جور وابستگی در پی دارد

  وابستگی اقتصادی، همه جور وابستگی در پی دارد

  اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگیها دنبالش می‌آید. وابستگی سیاسی هم ما پیدا می‌کنیم. وابستگی نظامی هم پیدا می‌کنیم. برای اینکه وقتی ما چیزی نداشته باشیم که استفاده ازش بکنیم، دستمان را دراز کنیم طرف امریکا. او می‌تواند به ما تحمیل کند همه چیز را. 05 دی 1358

 • آیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟

  آیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟

  اگر ما تسلیم آمریکا و ابرقدرتها می‌شدیم، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهری درست می‌شد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیز ما نمی‌گردید، ولی مسلماً استقلال و آزادی و شرافتمان از بین می‌رفت. آیا ما می‌توانیم نوکر و اسیر امریکا و دولتهای کافر شویم تا بعضی چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم؟! هر گز، ملت زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد. 21 مهر 1361

 • وصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب/ حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!

  وصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب/ حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!

  زندگی انسانی شرافتمندانه را و لو با مشکلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب و لو با رفاه حیوانی ترجیح دهید؛ و بدانید ما دام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد.
  وصیتنامه سیاسی-الهی

 • وابستگی اقتصادی یعنی تسلیم!

  وابستگی اقتصادی یعنی تسلیم!

  شما می‌دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند، و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را، و باید دیگران او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی، آن هم در این رشته، موجب این می‌شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران. 4 دی 1358

 • شما هم عمّال آمریکایید، لکن ملتفت نیستید!

  شما هم عمّال آمریکایید، لکن ملتفت نیستید!

  اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، بنشینید سر مسند و با حرف و با فحاشی به هم، مسائل را غفلت از آن بکنید، این همان است که قدرتهای بزرگ می‌خواهند تا این مملکت خرابه بماند و صدای مردم درآید. شما هم عمال امریکایید، منتها ملتفت نیستید! یک عاملی داریم که مستقیماً از سفارت امریکا دستور می‌گیرد، یک عاملی داریم که برای او کار می‌کند و خودش نمی‌فهمد. 20 شهریور 1359

 • مردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا مصرف گرایی یا استقلال

  مردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا مصرف گرایی یا استقلال

  من دست و بازوی همه کسانی که بی‌ادعا و مخلصانه درصدد استقلال و خودکفایی کشورند را می‌بوسم. باز سفارش می‌کنم که به خدا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و غرب نروید. مردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا رفاه و مصرف‌گرایی و یا تحمل سختی و استقلال. و این مساله ممکن است چند سالی طول بکشد، ولی مردم ما یقیناً دومین راه را، که استقلال و شرافت و کرامت است، انتخاب خواهند کرد. 20 دی 1367

 • "ما باید از خارج وارد کنیم" را از ذهنتان بزدایید

  "ما باید از خارج وارد کنیم" را از ذهنتان بزدایید

  یک مملکت اگر بخواهد خودش به پای خودش بایستد، مستقل بشود در همه ابعاد، چاره ندارد جز این تفکر که «ما باید از خارج چیز وارد کنیم» از کله‌اش بیرون کند. مغزش توجه به این بکند که ما از خارج نباید وارد بکنیم. اگر یک چیزی نداریم، از خارج برایمان نمی‌آورند آن [را] فلان کار را انجام نمی‌دهیم، تا خودمان درست کنیم. 26 بهمن 1359

 • اگر اقتصادمان تابع خارج باشد باید تسلیم آن ها بشویم

  اگر اقتصادمان تابع خارج باشد باید تسلیم آن ها بشویم

  ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد آن وقت یک روز می‌بینید که خارجیها نمی‌خواهند به ما چیزی بدهند، و وقتی که در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم. شما در حال جنگید الآن. یک محاربه‌ای الآن ما بین اسلام و کفر است. محاربه اقتصادی یکیش است. 05 دی 1358

 • امروز ضد انقلاب آن کسی است که در کارش سستی کند

  امروز ضد انقلاب آن کسی است که در کارش سستی کند

  امروز ضد انقلاب کسی است که آن کاری که مشغول هست، در آن کار سستی کند، در آن کار بیکاری کند یا وادار کند اشخاصی را که آنها کم کاری کنند، از زیر بار شانه خالی کنند که این ضربه‌ای است به کشور خودشان. 12 دی 1358

 • زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهید

  زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهید

  زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهید

 • تحریم برای ما گرفتاری دارد ولی اگر زحمت بکشیم، دیگر دستمان را پیش دیگران دراز نخواهیم کرد

  تحریم برای ما گرفتاری دارد ولی اگر زحمت بکشیم، دیگر دستمان را پیش دیگران دراز نخواهیم کرد

  محاصره اقتصادی معنایش این است که «ما یَحْتاج» ما را به ما نمی‌دهند. وقتی که ما یحتاج را به ما ندادند، خودمان می‌رویم دنبالش. ممکن است یک ده سالی زحمت بکشیم، ده سالی گرفتاری داشته باشیم، اما نتیجه آخرش این است که بعد از ده سال خودمان هستیم؛ دیگر احتیاج به اینکه دست دراز کنیم طرف این موسسه یا آن موسسه یا آن کشور و این کشور نیستیم.
  26 بهمن 1359

 • امضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران

  امضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران

  این جنگ و #تحریم_اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه‌ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات یابد.
  26 بهمن 1361

 • می گفتند نمی شود با این قدرت ها درافتاد، بیایید بسازیم. لکن دیدید وقتی ملت خواست، شد.

  می گفتند نمی شود با این قدرت ها درافتاد، بیایید بسازیم. لکن دیدید وقتی ملت خواست، شد.

  هِی می‌گفتند نمی‌شود با این قدرتها درافتاد، بیایید بسازیم. لکن شما دیدید وقتی ملت خواست، شد. وقتی یک ملتی یک چیزی را می‌خواهد، می‌شود، خدا همراهش است. حالا هم که می‌گویند ما نمی‌توانیم مثلًا خودکفا بشویم نخیر، می‌توانیم، و باید همت کنیم و بشویم.
  11 آبان 1358

 • ما باید وابسته نباشیم و خودمان برای خودمان کار انجام بدهیم

  ما باید وابسته نباشیم و خودمان برای خودمان کار انجام بدهیم

  ما باید وابسته نباشیم و ما باید خودمان برای خودمان کار انجام بدهیم. و باید صنعت را هم خودمان درست بکنیم، این مبدا عمل می‌شود که بعد از آن بیداری و این اراده راه بیفتند، و تفکر کنند و مغزها را به کار بیندازند و کار خودشان را خودشان انجام بدهند.
  29 دی 1359

 • امروز احتیاج به عمل است، نه به قول!

  امروز احتیاج به عمل است، نه به قول!

  مقام معظم رهبری: گفتیم اقدام و عمل. گفتن بس است؛ «دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست». وقتی زیاد هم تکرار کردیم و مدام گفتیم اقتصاد مقاومتی، از دهن هم می‌افتد؛ یعنی تکراری که شد، یک چیز کسالت‌باری هم میشود؛ عمل کنیم.

  امام:(ره):
  امروز احتیاج به عمل است؛ نه به قول. ما باید همه عمل بکنیم.

  ۷ شهریور ۱۳۵۸

 • قراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار ندارد

  قراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار ندارد

  قراردادهایی که بر ضرر ملت است، پیش ملت اعتبار ندارد.
  ۱۹ آبان ۱۳۵۷

 • چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند، و در آخر به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو می‌کنند نایل آیند

  چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند، و در آخر به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو می‌کنند نایل آیند

  چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند، و در آخر عمر فانی به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو می‌کنند نایل آیند.
  ۲۳ مهر ۱۳۶۱

 • هرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکند

  هرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکند

  [می‌گویند] ما از خود هیچ نداریم، و باید همه چیز را از ابرقدرتهای غرب یا شرق بگیریم: علم را، تمدن را، قانون را، و پیشرفت را! و شما امروزِ سیاه ما را می‌بینید که در اثر این تفکر که بر ما تحمیل کرده‌اند هر چیز، اگر چه ممتاز باشد و از خودی باشد، به همین جرم مشتری‌اش کم است؛ و همین را اگر اسم غربی به آن بگذارند، مشتری زیاد پیدا می‌کند.
  12 شهریور 1362

 • ممکن است ۱۰‌سال زحمت بکشیم و ۱۰‌سال گرفتاری داشته باشیم اما نتیجه این است که دیگر احتیاج به اینکه دست دراز کنیم نداریم

  ممکن است ۱۰‌سال زحمت بکشیم و ۱۰‌سال گرفتاری داشته باشیم اما نتیجه این است که دیگر احتیاج به اینکه دست دراز کنیم نداریم

  ممکن است ۱۰‌سال زحمت بکشیم و ۱۰‌سال گرفتاری داشته باشیم اما نتیجه این است که دیگر احتیاج به اینکه دست دراز کنیم نداریم
 • ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد، خارجیها وقتی در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که هر چه می گویند عمل کنیم

  ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد، خارجیها وقتی در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که هر چه می گویند عمل کنیم

  ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد، خارجیها وقتی در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم که هر چه می گویند عمل کنیم
 • چقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکا

  چقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکا

  چقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکا
 • دیگر اجازه نخواهیم داد که اجانب در مملکت ما بیایند، هرچه هم می‌خواهند فشار بیاورند. ما از محاصره اقتصادی باکی نداریم

  دیگر اجازه نخواهیم داد که اجانب در مملکت ما بیایند، هرچه هم می‌خواهند فشار بیاورند. ما از محاصره اقتصادی باکی نداریم

  دیگر اجازه نخواهیم داد که اجانب در مملکت ما بیایند، هرچه هم می‌خواهند فشار بیاورند. ما از محاصره اقتصادی باکی نداریم
 • چنانچه برنامه‌های اقتصادی براساس نیازهای معقول جامعه طرح‌ریزی واجرا گردد مساله‌ای به نام تورم برای مملکت باقی نخواهد ماند

  چنانچه برنامه‌های اقتصادی براساس نیازهای معقول جامعه طرح‌ریزی واجرا گردد مساله‌ای به نام تورم برای مملکت باقی نخواهد ماند

  چنانچه برنامه‌های اقتصادی براساس نیازهای معقول جامعه طرح‌ریزی واجرا گردد مساله‌ای به نام تورم برای مملکت باقی نخواهد ماند

اینفوگرافیک و پوستر

نمایش بیشتر

آرشیو عکس

نمایش بیشتر

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.