شما برای شکم نهضت نکردید!

امام(ره) با اشاره به عنایت الهی در ماجرای طبس افزودند:
حفظ کنید آن حالی که در اول نهضت داشتید. شما نهضت برای شکم نکردید، شما نهضت برای اتاق و حیاط نکردید، شما نهضت نکردید برای اینکه یک مقامی پیدا بکنید. شما آرزوی شهادت نمی‌کنید به اینکه برسید به یک مثلًا فرشی و یک نوایی. این حال را که حالی است الهی حفظ کنید، و مادامی که این حفظ بشود شما پیروز هستید. 14 خرداد 1359

حافظوا علی تلک الحال التی کنتم علیها فی بدایه النهضه. انکم لم تنتفضوا لاجل اشباع بطونکم، ولم تنتفضوا لاجل الغرف والباحات، ولم تنتفضوا لتحرزوا منصباً. انکم لا تتمنون الشهاده لتحصلوا مثلًا علی سجاده او اشیاء مادیه. حافظوا علی هذه الحاله، وهی حاله إلهیه، فانکم منتصرون طالما حافظتم علیها. ۲۰ رجب ۱۴۰۰

Be at your guard to keep the condition you had in the early days of the campaign. You did not campaign for your bellies or for a room or a house or a position. You aspired for martyrdom. A carpet or some other gain is not a desire. This is a divine condition. Preserve it. Guard it. As long as it is saved, you are victorious. 4 June 1980

دریافت طرح
اشتراک شما برای شکم نهضت نکردید!
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکاروحیه انقلابی