آمریکا از شما نفت می خواهد، برای چه برای او خودتان را به زحمت می‌اندازید؟

آمریکا از شما نفت می‌خواهد. آمریکا از حکومت حجاز، نفت حجاز را می‌خواهد او نفعی به شما نمی‌رساند. او از شما می‌گیرد و می‌دوشد شما را. برای چه برای او خودتان را به زحمت می‌اندازید و ما را هم به زحمت می‌اندازید؟ 27 شهریور 1362

امریکا ترید من حکومه الحجاز نفط الحجاز، و هی لا ترید ان تنفعکم بشی‏ء او تحقق لکم ای مکسب. فهی لا ترید الاستیلاء علی ثرواتکم. فلماذا تخلقون المتاعب و المصاعب لنا و لکم؟ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۳

The US wants your oil. The US wants oil from government of Hijaz. The US will not bring any benefit to you. He bleeds you. Why do you put yourselves and us into trouble for the US? 18 September 1983

دریافت طرح
اشتراک آمریکا از شما نفت می خواهد، برای چه برای او خودتان را به زحمت می‌اندازید؟
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکاآل سعود