رنج‌هایی که به حضرات اعلام وارد شده، گرچه ناگوار لیکن الطاف الهیه بود که ملت اسلام را بیدار نمودرنج‌هایی که به حضرات اعلام وارد شده، گرچه ناگوار لیکن الطاف الهیه بود که ملت اسلام را بیدار نموداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکننداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنندانشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت.انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت.امروز مراکز وهابیت به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند.امروز مراکز وهابیت به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند.ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه است.ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه است.پیام امام خمینی(ره) در سالگرد کشتار حجاج در سال 1365پیام امام خمینی(ره) در سالگرد کشتار حجاج در سال 1365هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومت هاست.هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومت هاست. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی