مقدمه وصیتنامه امام | دشمنان ما درندگانی هستند که از هیچ جنایتی دریغ نمی ورزند

ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی‌کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی‌شناسند. و در راس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است. وصیتنامه سیاسی-الهی

ان شعبنا، بل الشعوب الاسلامیه وجمیع مستضعفی العالم یفخرون بان اعداءهم اعداء الله والقرآن الکریم والاسلام العزیز هم وحوش لا تتورع عن ارتکاب ای جریمه او جنایه لتحقیق اهدافها الاجرامیه المشوومه، غیر مفرقه فی سبیل تحقیق تسلطها ومطامعها الدنیئه بین الصدیق والعدو، وعلی راسهم امریکا الارهابیه الطبع، التی اضرمت النار فی جمیع ارجاء العالم، وحلیفتها الصهیونیه العالمیه. الوصیه السیاسیه- الالهیه

Of the world are proud of the fact that their enemies, who are the enemies of Allah, the Holy Qur'an, and the beloved Islam are the ones who ferociously commit any crime or treason to achieve their gastly criminal purposes. The chief among these enemies, who does not distinguish friends from foes in obtaining power and satisfying greed, is America. This master of international terrorism by nature has set fire to everything and everywhere. The US close ally is the international Zionism. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک مقدمه وصیتنامه امام | دشمنان ما درندگانی هستند که از هیچ جنایتی دریغ نمی ورزند
کلیدواژه:
وصیت نامهآمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکا