مقدمه وصیتنامه امام | حساب انقلاب اسلامی ایران از انقلابات دیگر جداست

شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جدا است: هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت‌زده عنایت شده است. بر ملت ایران، خصوصاً، و بر جمیع مسلمانان، عموماً، واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند. وصیتنامه سیاسی-الهی

دریافت طرح
اشتراک مقدمه وصیتنامه امام | حساب انقلاب اسلامی ایران از انقلابات دیگر جداست
کلیدواژه:
وصیت نامهانقلاب اسلامی ایراننقش مردم