بند"ج" وصیتنامه امام | هیچگاه نگفته و نمیگویم که در این جمهوری به اسلام با همه ابعادش عمل می‌شود!

این جانب هیچ گاه نگفته و نمی‌گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می‌شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی‌انضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی‌کنند؛ لکن عرض می‌کنم که قوه‌ مقننه و قضاییه و اجراییه با زحمات جانفرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می‌کنند و ملتِ دهها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند؛ و اگر این اقلیت اشکال‌تراش و کارشکن به کمک بشتابند، تحقق این آمال آسان‌تر و سریعتر خواهد بود. و اگر خدای نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانی- اسلامی به خواست خداوند متعال جامه عمل به طور چشمگیر خواهد پوشید و کج‌روان و اشکال‌‍تراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند. وصیتنامه سیاسی-الهی

اننی لم ادّع ولست مدعیا الآن بان الاسلام العظیم مطبق بکل ابعاده فی هذه الجمهوریه، وانه لا یوجد مخالفین للقوانین والضوابط جهلًا او بسبب عقده ما او لمجرد عدم الانضباط لکننی اقول ان السلطات التشریعیه والقضائیه والتنفیذیه تبذل جهوداً جباره لاسلمه اجهزه الدوله، وان الشعب بملاینه یویدها ویدعمها. ولو ان تلک القله المثیره للاشکالات والتحبیطات بادرت الی المساعده، لاصبحت امکانیه تحقق تلک الآمال اسهل واسرع. اما اذا لم یثب اولئک الی رشدهم لا سمح الله فان الشعب الملیونی الیقظ الواعی المتاهب سینطلق لتحقیق هذه الآمال الانسانیه الاسلامیه بشکل مذهل بحول الله وحینها لن یستطیع اولو الفهم المعوج من المثیرین للاشکالات الصمود امام هذا السیل الهادر. الوصیه السیاسیه- الالهیه

I have never claimed, and will never do, that Islamic laws have been fully implemented after the revolution. I do not say that some personalities do not violate Islamic rules due to ignorance or certain complexes. But I do say that the legislative, judicial and executive branches of the government are trying their best to Islamize this country with the support of the entire nation. So much the better if these minority groups introspect and wake up to the reality. Even if they do not join the awakened mass, still Islamic and humanistic ideals would be actualized as our masses of people are informed, alert and considerate. Deviant groups shall be defeated by the roaring tide of the mass. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند"ج" وصیتنامه امام | هیچگاه نگفته و نمیگویم که در این جمهوری به اسلام با همه ابعادش عمل می‌شود!
کلیدواژه:
وصیت نامهجمهوری اسلامینقش مردم