بند "ز" وصیتنامه امام | با جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنید

هرکس به مقدار توانش و حیطه نفوذش لازم است درخدمت اسلام و میهن باشد؛ و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر وغرب یا شرق‌زدگان ومنحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری نمایند، و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان چپاول‌گر بین المللی هستند، با تدریج و ظرافت درکشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه، و با دست افراد خودِ ملت‌ها، کشورها را به دام استثمار می‌کشانند. باید با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدمِ نفوذی به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید. خدایتان یار ونگهدار باشد. وصیتنامه سیاسی-الهی

فعلی کل امرء ان یسعی وبمقدار استطاعته وبما له من التاثیر فی خدمه الاسلام والوطن وان یحول بجدّ دون نفوذ عملاء القطبین المستعمرین، والمنبهرین بالغرب او الشرق والمنحرفین عن نهج الاسلام العظیم. ولیعلم الجمیع بان اعداء الاسلام والدول الاسلامیه المتمثلین بالقوی الناهبه الدولیه الکبری انما یتغلغلون فی بلداننا والبلدان الاسلامیه الاخری بخفه ومهاره لیوقعوا تلک البلدان فی شباک الاستعمار مستغلین ابناء شعوب تلک البلدان ذاتها. کونوا یقظین، راقبوا بحذر، وما ان تشعروا باول خطوه تغلغل هبوا للمواجهه ولا تمهلوهم، والله معینکم وهو حافظکم. الوصیه السیاسیه- الالهیه

Everyone should try his best to prevent the influence of the pro-West and pro-East elements and those who deviate from the great school of Islam. All should realize that the opponents of Islam and Muslim countries or the superpowers and the international exploiters infiltrate into our country and into Islamic states cleverly and gradually and manipulate the people into colonialization. You must all be alert and vigilant. As soon as you discover such infiltration, you should not hesitate act to neutralize it. Give them no chance! May Allah help you! Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "ز" وصیتنامه امام | با جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنید
کلیدواژه:
وصیت نامهنفوذبصیرت