بند "م" وصیتنامه امام | آزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه

باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.وصیتنامه سیاسی-الهی

وعلینا جمیعاً ان نعلم بان العقل والاسلام یدینان الحریه بشکلها الغربی الذی یمثل السبب الجوهری فی انحراف الشباب و الشابات والفتیه والفتیات. کذلک فان الاعلانات والمقالات والخطب والکتب والمجلات المنافیه للعفه العامه والمخالفه للاسلام ومصالح البلاد حرام وینبغی علینا وعلی جمیع المسلمین منعها.
یجب تطویق الحریات المخربه، فاذا لم یمنع وبشکل حازم ما هو حرام شرعاً ومخالف لمصلحه الشعب والبلد الاسلامی ولحیثیه الجمهوریه الاسلامیه، فان المسوولیه تتوجه للجمیع. واذا ابصر ابناء الشعب وشباب حزب الله جانباً من هذه الامور، فانه علیهم المسارعه لابلاغ الجهات المختصه، واذا قصر هولاء فی التصدی ذلک فانهم مکلفون شخصیاً بالمبادره الی التصدی له. الوصیه السیاسیه الالهیه

We must all know that Western-style freedom degenerates the youth and is therefore condemned in Islam's view and by intellect. Propaganda literature, articles, speeches, books and magazines that oppose Islam, public morality and the interests of the country are forbidden and their suppression is incumbent on us and on all other Muslims. Harmful liberties must be restrained. If all that is `forbidden' and against the path of the nation, the Islamic state, the country and the prestige of the Islamic Republic is not decisively controlled, then all are to be held responsible. If people and the Hezbollah youth( lit., the members of the Party of Allah )encounter with a violation of these rules, they should report it to the appropriate authorities. If they fail to act, then the people themselves should take preventive measure. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "م" وصیتنامه امام | آزادی به شکل غربی، موجب تباهی جامعه
کلیدواژه:
آزادیوصیت نامهآزادی و حدود آن