بند 'ن' وصیتنامه امام | با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب است

من هم امروز به یاد آن شهید راه خدا به شما برادران مومن عرض می‌کنم اگر ما با دست جنایتکار امریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفّه داشته باشیم. و این سیره و طریقه انبیای عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیت کنیم. وصیتنامه سیاسی-الهی

انا ایضاً ایها الاخوه المومنون وکما قال ذلک الشهید فی سبیل الله: اقول لکم خیر لنا ان تکون نهایتنا علی ید امریکا والاتحاد السوفیتی الجانیتین، و ان نلاقی ربنا مضرجین بدماء الشهاده القانیه بشرف، افضل من ان نعیش مترفین مرفهین تحت لواء الجیش الاحمر الشرقی، او لواء الغرب الاسود. وهذه سیره الانبیاء العظماء وائمه المسلمین واعلام الدین المبین وسبیلهم، وعلینا اقتفاء آثارها. الوصیه السیاسیه- الالهیه

In memory of that great martyr of Allah, I say to you today that it is much better we be eradicated from the surface of the earth with honor by the.treacherous hands of America and Russia and meet our Allah in glory than to live in comfort and luxury under the flag of the Red Army of the East or under the flag of the Black Army of the West. Such has been the practice of Allah's great Prophets, Infallible Imams and the men of religion. This is also the line we should follow. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند 'ن' وصیتنامه امام | با دست جنایتکار آمریکا و شوروی، محو شویم بهتر از زندگی زیر پرچم اجانب است
کلیدواژه:
وصیت نامهاستقلالروحیه انقلابی