شهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز است

آنچه که من راجع به ایشان [شهید بهشتی] متاثر هستم، شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است و آن #مظلومیت ایشان در این کشور بود. 8 تیر 1360

ولقد کان الشهید[السید بهشتی] هدفاً للاجانب واعوانهم طیله حیاته، فقد وجهوا له التهم الشنیعه! وحاولوا ان یقدموا السید بهشتی علی انه دیکتاتور، وعلی عکس ما کنت اعرفه عنه اکثر من عشرین عام. ۲۶ شعبان ۱۴۰۱

What pains me the most is not his martyrdom- martyrdom was too small before his greatness- it is the persecution that he suffered in this country that most hurts me. 29 June 1981

دریافت طرح
اشتراک شهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز است
کلیدواژه:
شهادتهفتم تیر 1360سید محمد حسینی بهشتیترور