نامه اعمال ما موجب شرمندگی امام زمان(عج)

نامه اعمال ما می‌رود پیش امام زمان- سلام الله علیه- هفته‌ای دو دفعه، به حسب روایت. من می‌ترسم مایی که ادعای این را داریم که شیعه این بزرگوار هستیم، اگر نامه اعمال را ببیند، نعوذ بالله شرمنده بشود. من خوف این را دارم که کاری ما بکنیم که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) پیش خدا شرمنده‌ بشود. مراقبت کنید از خودتان. ۱۲ تیر ۱۳۵۸

صحائف اعمالنا تمضی إلی إمام الزمان- سلام الله عیه- مرّتین فی الاسبوع علی ما جاء فی الروایه، وانا اخشی انّه إذا رای صحائف اعمالنا یخجل- نعوذ بالله- منا نحن المدّعین باننا شیعه لهذا الکریم. ولدی خوف ان نفعل ما یخجل منه إمام الزمان- سلام الله علیه- بین بیدی الله. راقبوا انفسکم. ۸ شعبان ۱۳۹۹

According to a narration, the record of our deeds is sent twice a week to the Imam of the Time(`a ). Claiming to be the followers and devotees of this great person, I feel that he will, God forbid, become embarrassed if he sees the record of our misdeeds. I am afraid that we may do something that would make the Imam of the Time(`a ) ashamed before God. Watch yourselves. 3 July 1979

دریافت طرح
اشتراک نامه اعمال ما موجب شرمندگی امام زمان(عج)
کلیدواژه:
امام زمان (ع)انتظار فرجمعنویتعصر غیبت